Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
 „Zapewniamy naszym studentom komfort studiowaniai wysoką jakość kształcenia”.    Jacek Nowakowski: Czuję się dumny z naszej Uczelni, gdyż od początku do dnia dzisiejszego kształcimy na najwyższym dostępnym w Polsce poziomie. Dla nas jakość jest ogromnie istotna. Czuję się dumny, bo nie ulegliśmy presji ani pokusie, aby kształcić więcej, kosztem obniżenia jakości kształcenia. Na naszej uczelni obowiązują standardy skutkujące wysokim poziomie kształcenia. Konsekwentnie od lat udaje się nam budować markę uczelni, która kształci ambitnie i bez niepotrzebnych kompromisów.  

Czytaj więcej...

Kategoria naukowa A + „W Instytucie jest miejsce na badania naukowe na najwyższym poziomie, jak i na ścisłą współpracę z przemysłem”. * „Zależy nam na rozbudzaniu w młodych naukowcach ducha badaczy i odkrywców. Ważnym aspektem w naszej działalności jest promowanie, wspieranie, prowadzenie, wdrażanie inicjatyw dotyczących badań i transferu technologii oraz podtrzymywanie więzi z przemysłem”. * „W moim przekonaniu, nadawanie stopnia naukowego w dwóch dyscyplinach stanowiłoby motywację do prowadzenia badań interdyscyplinarnych”.  prof. Tadeusz Burczyński

Czytaj więcej...

Ekohydrologia na zdrowie czyli rzecz o korzyściach dla każdego „Nowatorstwo rozwiązań proponowanych w ramach projektu EH-REK wiąże się z zastosowaniem technologii łączących wiedzę z zakresu biologii, hydrologii i hydroinżynierii. Tego typu rozwiązania noszą nazwę Ekohydrologii”.

Czytaj więcej...

  Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice – pierwszy polski ośrodek terapii protonowej.

Czytaj więcej...

Wydział Nauk Ekonomicznych (WNE) UW jest liderem w badaniach naukowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN.

Czytaj więcej...

  W Centrum zajmiemy się badaniami z zakresu kryptografii kwantowej. Mam tu na myśli absolutnie bezpieczne kody kryptograficzne, generatory liczb prawdziwie losowych, przeróżne kwantowe protokoły komunikacyjne oraz prace koncepcyjne dotyczące komputerów kwantowych i ich „bramek logicznych”.

Czytaj więcej...

  Instytut Nenckiego już od 100 lat odsłania tajemnice biologii. Instytut Nenckiego jest największym nieuniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Obecnie zatrudniamy 326 osób. Swoje badania prowadzi tu 111 naukowców...

Czytaj więcej...

Osiągnięcia, projekty i umiędzynarodowienie  Obecnie mamy siedem pracowni. Pracownię Teorii Procesów Metalurgicznych, Fizykochemii Materiałów, Materiałów Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych, Inżynierii Powierzchni i Biomateriałów, Struktur Anizotropowych, Odkształcenia Plastycznego Metali  oraz Materiałów Warstwowych. 

Czytaj więcej...

Surowce i energia dla społeczeństwa Misją Instytutu jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznie atrakcyjnych rozwiązań służących zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym. Misja ta jest realizowana pod hasłem: Surowce i energia dla społeczeństwa.

Czytaj więcej...

Wywiad z Dyrektorem Instytutu - prof. Zbigniewem Śmieszkiem na łamach rocznika Mistrzowie Nauki   Jaka jest rola i znaczenie Instytutu Metali Nieżelaznych w branży metali nieżelaznych? Polski przemysł metali nieżelaznych znajduje swoje oparcie w krajowych zasobach surowcowych: w rudach miedzi, cynku , ołowiu i w metalach towarzyszących tym rudom. Rozwijany od wczesnych lat powojennych, obejmuje też przetwórstwo aluminium i stanowi dzisiaj znaczący sektor gospodarki.

Czytaj więcej...

„Chcemy odejść od wizji Portu Gdynia jako ogniwa w łańcuchu logistycznym, chcemy tworzyć kompletne łańcuchy, które sięgną w głąb kraju”. Adam Meller Prezes

Czytaj więcej...

Mariusz Blimel: Jaka jest Pana wizja rozwoju Wydziału? Jaka jest strategia rozwoju Wydziału? Najważniejsze punkty w strategii rozwoju. Najważniejsze cele do realizacji w 2017 i 2018 r. Prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. zw. w Pol. Śl., Dziekan Wydziału  Górnictwa i Geologii:

Czytaj więcej...

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος