Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

W dniach 22-24 września 2010 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja zatytułowana Zarządzanie innowacjiami. Została ona zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Instytutem Nenckiego, CEPT Konsorcjum oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konferencji było wzmocnienie współpracy w sektorze B + R w Europie Środkowej i Wschodniej, jak również opracowanie, oparte na najlepszych zagranicznych praktykach, strategii i modelu organizacyjnego dla transferu technologii.

W panelu platformy ustanowionej w ramach Centrum Badań i Technologii Przedklinicznych udział wzięli: prof. John Wood, Prezes Zarządu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) i były Przewodniczący Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI), przewodniczy Konferencji Komitetu Naukowego. Prezentacje najlepszych praktyk, modeli organizacyjnych dla transferu technologii zostały zrealizowane poprzez wystąpienia zapraszanych  wybitnych specjalistów w dziedzinie innowacji zarządzania (z EMBL, Weizmann Institute, Oxford University, Mayo Clinic w USA i Technical University of Denmark), przedstawicieli z polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, JASPERS, przedstawicieli polskich i międzynarodowych koncernów biotechnologicznych innowacyjnych przedsiębiorstw oraz europejskich i polskich ośrodków badawczych. W drugim dniu konferencji odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego, w miejscu na budowę Centrum badań przedklinicznych, co jest inwestycją realizowana przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie, podlegającą pod CEPT Project. 

Lista zaproszonych gości

 

 • Robert Porter Lynch CEO, Warren Groupmówca i przywódca warsztat
 • Barbara KudryckaMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jerzy Szwed , podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Jacek GierlińskiGeneral Councel, Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • John Wood przewodniczący Rady Europejskiej Przestrzeni BadawczejPrzewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
 • Charlina Vitcheva , dyrektor DG ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska
 • Thomas Barrett , dyrektor Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 • Christian Boulinpodstawowe wyposażenie EMBL dyrektor
 • Keppler AntjeEuro-BioImaging Project Manager
 • Gábor M. Lammgodło Transferu Technologii dyrektor GmBH
 • Mordechai Sheves , wiceprezes ds. transferu technologii, Weizmann Institute
 • Na Væggemose Nielsenkonsultant, lider grupy IPU Bio, DTU
 • Somers Virend , profesor medycyny, specjalista w chorobach układu krążenia, dyrektor Sleep and Cardiovascular Research Center Jednostki Mayo na przełożenie nauki i dyrektor International, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża-Brno.
 • Tim CookISIS Innovation dyrektora niewykonawczego (wcześniej dyrektor zarządzający)
 • Keith G. Jeffery , Dyrektor IT & International Strategy, Rutherford Appleton Laboratory
 • Tindemans PeterGlobal Knowledge strategii i partnerstw

 

Paneliści, prezenterów i moderatorzy sesji

 

 • Richard Hudsondyrektor i redaktor, ScienceBusiness Ltd.
 • Werner Krollszef Sojusze innowacji i badań, Novartis diagnostyki molekularnej
 • Eric LundAssociate Director, Nauki Współpraca zewnętrzne Naukowych, Merck & Co, Inc
 • Jacques van der Meerzastępca doradca ekonomiczny, EBI
 • Piotr BorowiczCzłonek Zarządu, Bioton
 • Marek DietlMenedżer Inwestycyjny, Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK)
 • Mirosław Millerprezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT + sp. z oo
 • Przeor MarekDG ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska
 • Antonella Calvia , menadżer zadań, JASPERS / EIB
 • Marek Mawhinney , kierownik, JASPERS / EIB
 • Jerzy Duszyńskibyły Undersectetary stanu w MNiSW, przekazać ESFRI
 • Jan Lubiński , Międzynarodowe Centrum Onkologii dziedziczne, Pomorskiej Akademii Medycznej, prezes ReadGene SA
 • Sławomir Majewski , prorektor Akademii Medycznej w Warszawie, koordynator projektu CEPT
 • Marcin SzumowskiCEPT Transferu Technologii koordynator Platformy Nenckiego Instytut Biologii Doświadczalnej PAN

Szczegółowy program konferencji lista wykładowców, jak również dodatkowe materiały dostępne są na  www.managinginnovation.pl

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος