Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
  Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice – pierwszy polski ośrodek terapii protonowej.

Read more ...

„Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących.”

Read more ...

Edukacja   Badania   Wdrożenia "Tworzymy wiedzę, by zmieniać świat"

Read more ...

Motto Instytutu: Połączenie badań podstawowych i stosowanych

Read more ...

  Doskonała i twórcza myśl naukowa powinna iść w parze  z konstrukcyjną kreatywnością i wysokimi standardami zarządzania" misja CBK PAN

Read more ...

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Follow us:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος