Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
Laboratoria i projekty w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (WMFiI UG) prof. dr hab. Marek Grinberg - kierownik w Zakładzie Spektroskopii Fazy Skondensowanej.

Czytaj więcej...

    Mocną stroną Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest najwyższa jakość badań naukowych. Potwierdzają ją liczne publikacje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach, częste cytowania, nagrody międzynarodowe (np. w roku 2017 prof. Andrzej Udalski znalazł się w gronie laureatów niezwykle prestiżowej Nagrody im. Dana Davida1) oraz realizowane na Wydziale krajowe i międzynarodowe projekty badawcze. Specjalistyczne laboratoria Wydziału Fizyki są wyposażone w unikalną, nowoczesną aparaturę badawczą.

Czytaj więcej...

               Książkę pt.:"Mistrzowie Nauki- rzecz o zespołach naukowych" dedykujemy tym, którzy szukają inspiracji. Tym, którzy dają szansę życiu, aby ich zaskakiwało. Tym, którzy niespodziewanie budzą się z nowymi pomysłami i odnajdują w sobie energię, aby dokonywać rzeczy, wydawałoby się na pozór, niemożliwych. Zespołom naukowo-badawczym, uczonym, przedsiębiorcom, politykom, pasjonatom, menedżerom, finansistom, samorządowcom i wszystkim, którzy interesują się odkryciami, nauką, ekonomią, gospodarką czy innowacjami.  

Czytaj więcej...

  Celem projektu, między innymi, jest także pokazanie, że  naukę można uprawiać w różny sposób. Chcemy wykazać, że finasowanie nauki to  nie tylko granty naukowe, które pozyskujemy z wielu źródeł, ale również współpraca z otoczeniem gospodarczym. Naszym zadaniem jest przygotowanie oferty realizacji nie-rutynowych badań, w których kluczową rolę odgrywa specjalistyczna wiedza naukowców oraz unikatowa aparatura dostępna w CNBCh UW.  

Czytaj więcej...

Katedra i Zakład Fizjopatologii GUMeduKierownik: Prof. dr hab. med. Jacek M. WitkowskiObszar działalności naukowej:  Dewizą zespołu jest: Videre, Scire, Intelligere (Widzieć, Wiedzieć, Rozumieć). Podstawowym obszarem naukowych zainteresowań jednostki jest badanie udziału zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego w przewlekłych chorobach zapalnych i procesach starzenia.

Czytaj więcej...

Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii w Katedrze Immunologii GUMedu Kierownik: Dr hab. med. Piotr Trzonkowski, prof. nzw. Obszar działalności naukowej: Immunologia oraz transplantologia, terapia komórkowa, nowoczesne metody diagnostyki układu immunologicznego u osób po przeszczepie nerki, poszukiwania nowych leków immunosupresyjnych. 

Czytaj więcej...

Zakład Medycyny Laboratoryjnej w Katedrze Biochemii Klinicznej GUMedu Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej SzutowiczObszar działalności naukowej: Neurochemia – patomechanizmy choroby Alzheimera i innych encefalopatii cholinergicznych (modele komórkowe i zwierzęce); zaburzenia metabolizmu i funkcji płytek krwi oraz osoczowych czynników krzepnięcia; metabolizm lipoprotein i mechanizmy dyslipoproteinemii, a także diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych ukierunkowana na nowe algorytmy diagnostyczne.

Czytaj więcej...

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMeduKierownik: Prof. dr hab. med. Bolesław RutkowskiObszar działalności naukowej: Badania nad epidemiologią przewlekłej choroby nerek i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i lipidowej w przewlekłej chorobie nerek, doskonalenie metod farmakologicznej nefroprotekcji, a także optymalizacja leczenia nerkozastępczego; obserwacje hematologicznego i pozahematologicznego działania czynników stymulujących erytropoezę, badania nad patogenezą toksemii mocznicowej.

Czytaj więcej...

Zakład Nadciśnienia Tętniczego w Katedrze Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii  GUMedu Kierownik: Prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz Obszar działalności naukowej:  Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu, ze szczególnym uwzględnieniem roli współczulnego układu nerwowego.

Czytaj więcej...

Katedra i Zakład Biologii i Genetyki GUMeduKierownik: Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon czł. PAN i PAU, Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejObszar działalności naukowej:Głównym zadaniem badań naukowych prowadzonych w Katedrze jest poznanie mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za patogenezę raka piersi i jajników, mięsaków tkanek miękkich oraz hiperlipidemii rodzinnej.

Czytaj więcej...

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej GUMedu Kierownik: Dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nzw.Obszar działalności naukowej: Problematyka naukowa Katedry koncentruje się przede wszystkim wokół poszukiwania związków aktywnych biologicznie, głównie peptydów przeciwdrobnoustrojowych.

Czytaj więcej...

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMeduKierownik: Prof. dr hab. Roman Kaliszan, czł. PAN i PAU, Laureat Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki PolskiejObszar działalności naukowej: Nauki farmaceutyczne i związane z nimi podstawowe nauki chemiczno-biologiczne

Czytaj więcej...

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος