Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

 

NAUKA INNOWACJE BIZNES

prof. dr hab. lek. wet.  Jerzy Niedziółka - Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny, Temat badań zespołu badawczego Biologii Lęgów Ptaków ( Avian hatching biology): Doskonalenie technologii sztucznych lęgów różnych gatunków i ras ptaków;

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż.  Krystyna Koziec- Katedra Fizjologii i Endokrynologii ZwierzątTemat badań Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt: Współdziałanie układu opioidowego, glikokortykoidowego i katecholaminowego w czasie sytuacji stresowych; Opioidy  w analgezji.

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski Katedra Ekologii LasuTemat badań Katedry Ekologii Lasu: Badania leśno-ekologiczne; Monitoring ekologiczny żywotności drzew i skażeń polutantami siedlisk lasów Karpat i Sudetów;

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski- Katedra Fitopatologii LeśnejTemat badań Katedry Fitopatologii Leśnej: Wykorzystanie nowoczesnej taksonomii grzybów i rozpoznania naukowegouwarunkowań procesów chorobowych do wypracowania metod ochrony roślin przed chorobami;

Czytaj więcej...

dr hab.inż. Andrzej Lepiarczyk - Katedra Agrotechniki i Ekologii RolniczejTemat badań Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej:  Płodozmiany specjalistyczne, zwłaszcza zbożowe; Zmiany florystyczne na polach uprawnych i odłogach Polski południowej; Rolnictwo ekologiczne; Gospodarstwa agroturystyczne.

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż. Janusz Żmija - Katedra Zarządzania i Marketingu w AgrobiznesieTemat badań Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie: Marketing produktów rolniczych i bankowych; Bankowość; Ekonomika gałęzi produkcji; Agroturystyka; Ubezpieczenia; Przedsiębiorczość;

Czytaj więcej...

prof. dr hab. PASQUALE POLICASTRO - Wydział Prawa i Administracji.Temat badań: współistnienie i łączenie porządków prawnych w procesie integracji europejskiej.
Dr hab. Franco Ferrari - Tematy badań w Zakładzie Teorii Pola: teoria pola i jej zastosowania w fizyce polimerów, topologicznymi teoriami pola oraz konforemnymi teoriami pola.
Dr hab. Ewa Szuszkiewicz prof. US - Zakład Astronomii i Astrofizyki.Główne kierunki badań: w zakładzie główne kierunki badań to teoria dysków akrecyjnych w ciasnych układach podwójnych i aktywnych jądrach galaktyk oraz podstawowe procesy fizyczne zachodzące w pulsarach radiowych.

Czytaj więcej...

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος