Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

 

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak - Temat badań Katedry Genetyki: zwierzęta łowne jako rezerwuar patogenów odkleszczowych.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak - Temat badań Katedry Genetyki: zwierzęta łowne jako rezerwuar patogenów odkleszczowych.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Stanisława Rogalska - Biologii Komórki. Tematyka badań Katedry Biologii Komórki: analiza sekwencyjna i stopnia metyzacji loci Secu żyta Secale cereale w mieszańcach pszenno – żytnich, analiza RAPD – PCR odmian syntetycznych i ekotypów lucerny.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Stanisława Rogalska - Biologii Komórki. Tematyka badań Katedry Biologii Komórki: analiza sekwencyjna i stopnia metyzacji loci Secu żyta Secale cereale w mieszańcach pszenno – żytnich, analiza RAPD – PCR odmian syntetycznych i ekotypów lucerny.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk - Temat badań Katedry Biochemii: Badanie mechanizmów oporności wielolekowej komórek nowotworowych.

Czytaj więcej...

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος