Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Zakład Medycyny Laboratoryjnej w Katedrze Biochemii Klinicznej GUMedu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Szutowicz
Obszar działalności naukowej: 
Neurochemia – patomechanizmy choroby Alzheimera i innych encefalopatii cholinergicznych (modele komórkowe i zwierzęce); zaburzenia metabolizmu i funkcji płytek krwi oraz osoczowych czynników krzepnięcia; metabolizm lipoprotein i mechanizmy dyslipoproteinemii, a także diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych ukierunkowana na nowe algorytmy diagnostyczne. Najważniejsze osiągnięcia:
W toku prowadzonych prac poznano mechanizmy regulacji i zaburzeń wewnątrzneuronalnej dystrybucji acetylo-koenzymu-A/koenzymu A w neuronalnych komórkach cholinergicznych oraz możliwości ich korekty farmakologicznej. Dużym sukcesem było opracowanie 3 oryginalnych metod analitycznych dotyczących oznaczania aktywności dehydrogenazy pirogronianowej, monoaminooksydazy (metoda aktualnie jest stosowana w kilkudziesięciu laboratoriach naukowych na świecie) oraz zawartości acetylo-koenzymu A w przedziałach mitochondrialnych i cytoplazmatycznych (neurony, mikroglej, astroglej, hepatocyty, płytki krwi, zakończenia nerwowe itp.). Poznanie mechanizmu nadmiernej aktywności płytek krwi u pacjentów z cukrzycą daje możliwość zapobiegania stanom nadkrzepliwości w tej chorobie. Ponadto odkryto mechanizm powstawania nowych cząstek lipoproteinowych.

Oferta usługowo-badawcza:
a) Badania wewnątrzkomórkowej dystrybucji acetylo-CoA/CoA, ATP/ADP, metali i innych związków tworzących kompleksy wielkocząsteczkowe, w różnych typach komórek; b) oznaczanie aktywności kilkudziesięciu enzymów związanych z metabolizmem energetycznym reszty acetylowej, neuroprzekaźnictwem, syntezą lipidów itp.; c) badania neuro- i cytotoksyczności na modelach komórkowych; d) oznaczenia dowolnych parametrów pomiarowych automatycznymi metodami ELISA, kinetycznymi, punktu końcowego w formacie mikropłytkowym i/lub mirokuwetowym z odczytem spektro-, fluoro-, lumino- lub radiometrycznym, przy użyciu gotowych zestawów lub metodami własnymi; e) izolacja frakcji subkomórkowych mózgu i innych tkanek; f) prowadzenie hodowli komórek pierwotnych i linii komórek neuronalnych i glejowych.


  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος