Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

Zakład Immunologii Klinicznej i Transplantologii w Katedrze Immunologii GUMedu

Kierownik: Dr hab. med. Piotr Trzonkowski, prof. nzw.

Obszar działalności naukowej: 
Immunologia oraz transplantologia, terapia komórkowa, nowoczesne metody diagnostyki układu immunologicznego u osób po przeszczepie nerki, poszukiwania nowych leków immunosupresyjnych. 
Najważniejsze osiągnięcia:
Wprowadzenie do leczenia terapii komórkowej opartej o immunosupresyjne limfocyty regulatorowe (CD4+CD25+) i zastosowanie po raz pierwszy na świecie z sukcesem sztucznie namnożonych komórek regulatorowych w terapii człowieka. Ponadto opisano działanie szczepionki przeciw grypie na układ odpornościowy osób starszych oraz zaproponowano algorytm postępowania podczas organizacji masowych szczepień.

Oferta usługowo-badawcza:
Produkcja preparatów komórkowych: szczepionka komórkowa Tregs - w terapii immunosupresyjnej u pacjentów z chorobą przeszczep przeciw gospodarzowi oraz szczepionka Tregs przeciw cukrzycy typu I. Możliwe jest też przygotowanie komórek macierzystych naskórka do leczenie przewlekłych owrzodzeń i ran.


Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος