Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z Mariuszem Blimelem do pisma Nauka i Biznes. Mariusz Blimel: Uniwersytet Gdański przeżywa okres rozkwitu, czy renesansu, jakie istotne zmiany nastąpiły w Uczelni w obszarze infrastruktury? Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego: W ostatnich latach Uniwersytet Gdański wyróżnia się wśród innych uczelni wartością zdobytych środków zarówno zagranicznych, jak i krajowych na rozbudowę infrastruktury. Uniwersytet Gdański aż do 2000 roku był rozproszony w różnych częściach Trójmiasta. Obecnie powstaje nowoczesny, na miarę XXI wieku kampus, co dla nas oznacza szansę na bycie z najlepszymi w zakresie kształcenia i badań naukowych.

Czytaj więcej...

  Mariusz Blimel: Jak Pan Profesor ocenia działalność badawczą Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych? Prof. Tadeusz Trziszka, Prorektor  ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Skalę naszej działalności badawczej obrazują liczby: średnio 60 patentów uzyskiwanych rocznie. W ubiegłym, 2014 roku, wcale nie najlepszym – tylko w ramach działalności statutowej realizowaliśmy 215 zadań badawczych, do tego 93 granty finansowane z NCN i NCBiR i  90 dużych projektów badawczych dla podmiotów gospodarczych. Ale aspiracje i możliwości mamy znacznie większe.

Czytaj więcej...

Jubileusz  110-lecia  Politechniki Gdańskiej Mariusz Blimel: Politechnika Gdańska obchodzi w tym roku jubileusz 110-lecia, jaki jest cel tych obchodów? Prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej: Już po raz trzeci z rzędu nawiązujący do początków powstania Politechniki Gdańskiej (90-lecie, 100-lecie i obecne 110-lecie). W historii Politechniki Gdańskiej wyróżnić możemy pięć głównych okresów nawiązując do dziejów Polski: lata 1904 ÷ 1918 – zabór pruski, 1919 ÷ 1938 – Wolne Miasto Gdańsk, 1939 ÷ 1945 – okupacja hitlerowska, 1945 ÷ 1989 – okres komunistyczny PRL, 1989 ÷ obecnie – III Rzeczpospolita, okres w którym uzyskano przynależność do NATO i Unii Europejskiej. Przed 1989 rokiem uroczystości jubileuszowe odnoszono tylko do okresu PRL, ostatnio akcentowano dwa Jubileusze: rok 1904 oraz rok 1945.

Czytaj więcej...

Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw., Dyrektor CMKP w rozmowie z Mariuszem Blimelem na łamach Nauki i Biznesu Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Jak doszło do powstania  i czym zajmuje się CMKP? Dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak, prof. nadzw., Dyrektor CMKP: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego zostało utworzone przez Radę Ministrów rozporządzeniem z 9 października 1970 r. jako samodzielna placówka naukowo-dydaktyczna, z własnym statutem, prawem nadawania stopni naukowych oraz zacnym gronem profesorskim. W ciągu ponad 40 lat nasza uczelnia udowodniła konieczność swojego istnienia, odgrywając ważną rolę w kształceniu i rozwoju kadr ochrony zdrowia.

Czytaj więcej...

Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Dlaczego warto studiować w Śląskim Uniwersytecie Medycznym? Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Rektor Uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to uczelnia o 65-letniej tradycji. Od początku za swoją misję przyjmuje nowoczesne kształcenie studentów w zawodach medycznych, łącząc je z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, humanizmu i etyki. Atrakcyjna i zróżnicowana oferta dydaktyczna przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę studentów, ponieważ uwzględnia zarówno potrzeby krajowego rynku usług medycznych, jak i preferencje potencjalnych kandydatów, pozwalając studiującej młodzieży zdobywać wiedzę na wysokim, światowym poziomie.

Czytaj więcej...

Mariusz Blimel, Nauka i Biznes:  Czy zdaniem Pana Rektora Pana gospodarka wyznacza trendy, kierunki kształcenia polskim uczelniom? Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego W mojej opinii są to naczynia połączone, choć w przypadku uniwersytetów przełożenie nie jest takie bezpośrednie, jak w przypadku uczelni technicznych. Dlatego też, przy Uniwersytecie Jagiellońskim powołaliśmy Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), które ma koordynować współpracę nauki z biznesem. Do głównych zadań CITTRU należą: prezentacja oferty technologicznej UJ oraz kreowanie współpracy z biznesem, popularyzacja wiedzy i promocja nowych metod komunikacji naukowej, a także aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

Czytaj więcej...

      Sukcesy naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą:    

Czytaj więcej...

Nauka i Biznes, Mariusz Blimel: Dlaczego warto studiować w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu?  Prof. dr hab. Marek Ziętek, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu : Uniwersytet Medyczny jest Uczelnią cechującą się długimi tradycjami kształcenia medycznego. Wciąż rozwijająca się baza naukowo-dydaktyczna przyczynia się do ciągłego podnoszenia jakości kształcenia na studiach. Przykładem mocnej pozycji uczelni jest wybudowanie Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego. Tym samym powstał jeden z największych i najnowocześniejszych w Europie kompleksów medyczno-naukowych.

Czytaj więcej...

  Prof. dr hab. inż.Jerzy Skubis, rektor 2008-2012, Politechniki Opolskiejw rozmowie z Mariuszem Blimelem dla Nauki i Biznes, Warsaw Business Guide     Mariusz Blimel, Nauka i Biznes: Jakby Pan podsumował rozwój Politechniki Opolskiej przez minione 10 lat?   Prof. dr hab. inż.Jerzy Skubis:   Minione lata to czas dynamicznego rozwoju dla Politechniki Opolskiej. W 1990 roku studiowało na Uczelni około 900 studentów. Dziś, w dobie kryzysu, mamy około 10, 5 tysiąca studentów. W ówczesnych latach posiadaliśmy w ofercie edukacyjnej trzy kierunki, obecnie jest ich 24. Rośnie nie tylko liczba studentów, decydujących się na kształcenie w Politechnice, ale także coraz więcej pracuje nauczycieli akademickich - liczba pracowników wzrosła z 200 do około 1000.   Podsumowując, rozwój Politechniki Opolskiej przebiega bardziej dynamicznie w porównaniu z innymi uczelniami w Polsce, co pozwoliło nam na pokonanie wieloletnich zaniedbań w obszarze szkolnictwa wyższego w regionie Opolszczyzny oraz wypracowanie atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla kandydatów. Mam na myśli dynamiczny rozwój zarówno Politechniki Opolskiej, jak i Uniwersytetu Opolskiego.

Czytaj więcej...

Prof. Paweł Górski, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Udaje nam się łączyć ideę uniwersytetu jako przedsiębiorstwa naukowo-dydaktycznego z tradycyjną misją cywilizacyjną.(...)  uniwersytet ma znakomitą kadrę naukową. W rankingach nieparametrycznych, a więc takich, które nie przeliczają osiągnięć na liczbę pracowników, znajdujemy się na drugiej pozycji w Polsce. W wielu dziedzinach nauki wyprzedzamy większość uczelni o podobnym profilu i w kraju, i w całej Europie.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego: Działalność naszych absolwentów można podzielić na 3 obszary: politykę, gospodarkę i sport. W obszarze polityki jednym z czołowych polityków, obecnie eurodeputowany Sławomir Nitras jest naszym absolwentem.

Czytaj więcej...

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego: System finansowania nauki w Polsce nie jest dobry, musi on być pochodną ogólną, tzn. musi być finansowana zarówno nauka jak i dydaktyka. Nauka nie powinna być postrzegana wyłącznie od strony dydaktyki. Zapomina się w szkolnictwie wyższym o istotnych, elementarnych naukach, mam na myśli nauki społeczne, takie jak: literaturoznawstwo, ekonomia, językoznawstwo, dziennikarstwo, które nie pojawiają się w Polsce w żadnych priorytetach, choć są istotne na forum europejskim.

Czytaj więcej...

  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021