Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Prof. dr hab. Jerzy Ciosłowski -
Zakład Fizyki Molekularnej.
Tematy badań w Zakładzie Fizyki Molekularnej: w zakładzie prowadzone są badania naukowe z dziedziny fizyki molekularnej, chemii kwantowej i optyki kwantowej. W szczególności rozwijane są następujące zagadnienia: teoria funkcjonału macierzy gęstości, dokładnie rozwiązywalne zagadnienia wielociałowe w mechanice kwan-towej, kryształy kulombowskie i atomy harmonium, relatywistyczne czteroskładnikowe metody ab initio bada-nia struktury energetycznej układów wieloelektrodowych, wpływ efektów relatywistycznych i korelacyjnych na stałe spektroskopowe molekuł, metody Monte Carlo w mechanice kwantowej, metoda Path Integral Monte Carlo wyznaczania stałych szybkości reakcji chemicznych, całki wieloelektronowe dla molekuł dwuatomowych w bazie orbitali Slatera, kooperatywna emisja spontaniczna układów dwupoziomowych, ściśnięte stany momentu pędu, nieklasyczne stany pola elektromagnetycznego, podstawy mechaniki kwantowej - relatywizm i nieliniowość.


  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος