Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

dr hab.inż. Andrzej Lepiarczyk - Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Temat badań Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej:  Płodozmiany specjalistyczne, zwłaszcza zbożowe; Zmiany florystyczne na polach uprawnych i odłogach Polski południowej; Rolnictwo ekologiczne; Gospodarstwa agroturystyczne.

 Główne kierunki prac naukowych: Agrotechnika: problematyka płodozmianowa
(produkcyjności płodozmianów dostosowanych do różnych warunków siedliskowych, plonowanie pszenżyta jarego w monokulturze i w zmianowaniach, mieszanki zbożowe), uprawa roli (uproszczenia w uprawie roli - od systemu płużnego aż do siewu bezpośredniego, glebochronna funkcja systemów uprawy roli, reakcja odmian alternatywnych na przedplon i system uprawy roli). Ekologia Rolnicza: rolnictwo ekologiczne, ekologia chwastów (rozmieszczenie, różnorodność zbiorowisk, metody ograniczania zachwaszczenia przy wykorzystaniu zjawiska allelopatii, odporność na herbicydy, biologia owsa głuchego), wyznaczanie granicy rolno-leśnej, wykorzystanie róży wielokwiatowej na cele energetyczne.

Zespół badawczy:
prof. dr hab. Jacek Kieć, prof. dr hab. Kazimierz Klima, prof. ,prof. dr hab.inż. Teofil Łabzadr hab. Teresa Dąbkowska, prof. UR, dr hab. Barbara Ścigalska, prof. UR, dr inż. Joanna Puładr inż. Agnieszka Stokłosa

  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος