Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

prof. dr hab. inż.  Krystyna Koziec- Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Temat badań Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
: Współdziałanie układu opioidowego, glikokortykoidowego i katecholaminowego w czasie sytuacji stresowych; Opioidy  w analgezji.

Zespół metaboliczny. Neuroimmunoendokrynologia. Ksenobiotyki. Rola hormonów tarczycy u zwierząt; ; Mechanizmy adaptacyjne zwierząt w okresie pourodzeniowym. Endokrynologia rozrodu zwierząt, głównie lokalna regulacja czynności układu rozrodczego samic ptaków domowych.
Główne kierunki prac naukowych:  Neuroendokrynna regulacja mechanizmów rozwoju i adaptacji zwierząt; Endokrynologia rozrodu zwierząt, głównie lokalna regulacja czynności układu rozrodczego ptaków domowych; Rola hormonów tarczycy u zwierząt; Mechanizmy adaptacyjne zwierząt w okresie pourodzeniowym ; Współdziałanie układu opioidowego, glikokortykoidowego i katecholaminowego w czasie sytuacji stresowych;Neuroendokrynne podłoże chorób metabolicznych u zwierząt; Czynniki modulujące proces zapalny; Udział hormonu wzrostu w regulacji procesu apoptozy; Możliwość zastosowania pomiaru Met-enkefaliny jako wskaźnika nowotworzenia u ludzi.

Zespół badawczy:
dr hab. inż. Andrzej Sechman, prof.UR,  dr hab. inż. Danuta Wrońska-Fortuna, dr inż. Anna Hrabia, dr inż. Joanna Zubel, dr inż. Ewa Ocłoń        

  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος