Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

„Poprzez wzajemną współpracę studenci i absolwenci uczelni stają się częścią społeczeństwa ogólnoświatowego. Jest to piękne, ponieważ najważniejszy w tych relacjach jest człowiek.”

Czytaj więcej...

  Krajowy Program Badawczy obejmuje siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych. Kierunki te to: nowe technologie w zakresie energetyki; choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna;  zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne; nowoczesne technologie materiałowe, środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo; społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków oraz bezpieczeństwo i obronność państwa. Strategiczne podeście do problemu wymaga spojrzenia na zagadnienie z różnych stron, dlatego konieczny jest program interdyscyplinarny skupiający dla rozwiązania problemu uczonych reprezentujących różne dziedziny nauki.

Czytaj więcej...

Dr hab. Jacek Guliński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rozmowie z Mariuszem Blimelem, Nauka i Biznes Mariusz Blimel: Na ile ważne dla Pana jest pojęcie innowacyjności w odniesieniu do współpracy nauki i biznesu? Dr hab. Jacek Guliński, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Pojęcie innowacyjności jest ważne w kontekście tego, iż w pewnym sensie oznacza zmianę na lepsze. Niezależnie od tego, jak rozumie innowacyjność uczony czy biznesmen, to mówiąc szczerze wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu innowacyjni (uczeni, przedsiębiorcy, urzędnicy). Przy definicji słowa „innowacja” warto podkreślić, iż ludzie zarówno ze środowiska naukowego, jak i biznesowego często mylą inwencję z innowacją, przypisując niewłaściwe zadania nauce i biznesowi. Ponieważ inwencja, czyli dobry pomysł, rozwiązanie, idea to domena uczonych. To uczeni powinni na coś wpaść, coś  odkryć i pracować określoną ideę czy rozwiązanie.

Czytaj więcej...

Dzięki elastycznej strukturze organizacyjnej otwartości na rozwiązania innowacyjne, dbałości o rozwój indywidualności - Politechnika Gdańska pozostanie uniwersytetem technicznym z wyobraźnią i przyszłością”.prof.  dr hab. inż. Henryk Krawczyk, prof. zw. PG,  Rektor Politechniki Gdańskiej.

Czytaj więcej...

  • pg 80
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021